Osmanlıca Matematik Terimleri

Bu’ud: Boyut
Kaide: Taban
Seviye: Düzey
Mukavves: Eğri
Satıh: Yüzey
Şâkulî: Düşey
Hat: Çizgi
Kutur: Çap
Ufki: Yatay
Amûd: Dikey
Faraziye: Varsayı
Nısf-I Kutur: Yarıçap
Va’zîyet: Konum
Mahrut :Koni
Kavis: Yay
Mustatîl: Dikdörtgen
Müsavi: Eşit
Muhit-İ Daire: Teğet
Muhammes: Beşgen
Müştak: Türev
Mecmû: Toplam
Mesâha-İ Sathiye: Alan
Zâviye: Açı
Nisbet: Oran
Tenasüb: Orantı
Re’sen Mütekabil Zâviyeler: Ters Açılar
Zâviyetân-I Mütevâfıkatân: Yöndeş Açılar
Kaim Zaviyeli Müselles: Dikey Üçgen
Şibh-İ Münharif: Yamuk
Müselles-İ Mütesâviyü’l-Adlâ’: Eşkenar Üçgen
Müselles-İ Mütesâviyü’ssâkeyn: İkizkenar Üçgen
Hattı Munassıf: Açıortay
Murabba: Kare
Muhit-i Daire: Çember


www.sadakat.net/forum
tarihman ADLI KULLANICIDAN

http://www.sadakat.net/forum/osmanlica-dersleri/osmanlica-eski-turkce-kelime-hazinemizi-gelistirelim-t28965.0.html;msg174137#msg174137

Hiç yorum yok: